Frankrijk Veranderen
Memoriseren


Gebruiksvoorwaarden

Preambule

Gebruiksvoorwaarden herzien vanaf 10 april 2014

Waarschuwing! het is een benaderende vertaling van de originele Franse versie.
De Franse versie van de algemene gebruiksvoorwaarden van de site is de enige officiële en juridische versie.

De website Jiwix, beheerd door het bedrijf CityToo SAS met het kapitaal van 375.000 euros, waarvan de hoofdzetel zich bevindt in France, Place Horace Cristol tot TOULON en geregistreerd is bij het handelsregister en bedrijven onder het nummer 512 785 296, stelt de gebruikers in staat om te hosten in alle vertrouw hun persoonlijke gegevens, open het op afstand en deel het veilig. Door gebruik te maken van de diensten van de site, stemt u ermee in zich aan deze gebruiksvoorwaarden te houden, erkent u dat u volledig op de hoogte bent van alle bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden.


Overzicht
Article 1 : Definities
Article 2 : Voorwerp
Article 18 : Algemene bepalingen


Artikel 1. Definities

In deze gebruiksvoorwaarden hebben woorden of zinsdelen die beginnen met een hoofdletter de volgende betekenis:

Onderneming:  verwijst naar het CityToo-bedrijf dat de service beheert.

Service of services:  betekent alle services of services die door het bedrijf worden aangeboden.

Website:  betekent de website die deze service aanbiedt.

Gebruiker of gebruikers:  duidt één (of alle) gebruikers aan die een pagina van de Site bekijken of een van de Services op de Site gebruiken.

Lid of leden:  houdt in: een (of alle) Servicegebruiker (s) die geldig geregistreerd is en die wel of niet heeft betaald voor het gebruik van de Service.

Inhoud:  betekent persoonlijke gegevens van een Lid, opgeslagen in zijn privégedeelte op de Site.

Netwerk van contacten:  duidt alle contacten van een lid, de contacten van zijn contacten, de contacten van de contacten van zijn contacten enzovoort aan.

Godson of Godson  betekent een (of alle) leden die een lid heeft gesponsord. Een petekind kan maar één peetvader hebben.

Netwerk van verwijzingen:  duidt op alle petekinderen van een lid, de petekinderen van zijn petekinderen, de petekinderen van de petekinderen van zijn petekinderen, enzovoort, op 10 niveaus in totaal.


Artikel 2. Voorwerp

Deze gebruiksvoorwaarden definiëren de regels, rechten en verplichtingen van leden en het bedrijf, in het kader van het gebruik van de services die beschikbaar zijn op de site.


Artikel 3. Introductie van Jiwix

3.1  Jiwix is een hostingwebsite waarmee het lid zijn persoonlijke gegevens veilig in zijn privé-omgeving kan opslaan, uploaden en veilig toegankelijk maken, op afstand openen, beheren en vertrouwelijk delen met zijn contacten.

3.2  Het gratis gebruik van Jiwix maakt het niet mogelijk om de Inhoud permanent op te slaan en op te slaan. Gratis gebruik van Jiwix is alleen handig voor het delen van inhoud gedurende een beperkte periode, waarna lidinhoud automatisch wordt verwijderd. Het lid gaat ermee akkoord dat het bedrijf deze vervaltijd op elk moment kan wijzigen.

3.3  Alleen het betaalde gebruik van Jiwix maakt het mogelijk om de Inhoud permanent op te slaan en op te slaan. Het lid gaat ermee akkoord dat het bedrijf al zijn inhoud kan verwijderen als het lid zijn abonnement niet heeft verlengd vóór de vervaldatum.

3.4  Het bedrijf behoudt zich het recht voor om de functionaliteit van de site op elk moment te beperken of te wijzigen.


Artikel 4. Toegangs- en registratievoorwaarden

4.1  Registratie is gratis. Het lid moet de wettelijke leeftijd hebben bereikt en de wettelijke bevoegdheid hebben om contracten te sluiten. Om zich te registreren en lid te worden, moet een gebruiker worden gesponsord door een lid. Slechts één registratie per lid is geautoriseerd door het bedrijf. Een lid mag geen andere accounts gebruiken dan die van hemzelf. Het lid moet zijn echte naam gebruiken, zijn echte naam. De profielfoto van het lid moet overeenkomen met zijn identiteit en mag de goede zeden niet ondermijnen.


Artikel 5. Privacy en gegevensbescherming van het lid

5.1  Het bedrijf verbindt zich ertoe om de persoonlijke informatie van zijn klanten niet door te verkopen aan andere bedrijven. Het bedrijf vraagt niet om advertenties per telefoon of fax.

5.2  Jiwix is een vertrouwde site. Uw persoonlijke gegevens worden opgeslagen op de servers die door Jiwix worden beheerd. Alle applicaties worden gemaakt en gehost op Jiwix-servers. Beveiliging maakt deel uit van het hart van Jiwix, dat bijzonder belang hecht aan de vertrouwelijkheid van de persoonlijke gegevens van het lid.

5.3  In overeenstemming met de wet n ° 78-17 van 6 januari 1978, kan het lid op elk moment toegang krijgen tot de persoonlijke gegevens die hem betreffen en die door het bedrijf worden bewaard, vragen om wijziging of onderdrukking. Het bedrijf is uitgeroepen tot de nationale commissie voor informatica en vrijheden onder nummer 1297759.

5.4  Jiwix gebruikt de persoonlijke gegevens van het lid om hem te laten profiteren van de functionaliteiten van de site. Het lid accepteert dat zijn directe contacten toegang hebben tot zijn profielinformatie (naam, achternaam, profielfoto, e-mail, telefoonnummers, huisadres ...). Het lid kan op elk gewenst moment een contact uit zijn contactenlijst verwijderen.

5.5  In het belang van het lid hebben andere leden om zijn netwerk uit te breiden alleen toegang tot zijn contactenlijst, zijn naam, zijn voornaam en zijn profielfoto. Het lid kan deze functies op elk gewenst moment uitschakelen door hun gebruikersvoorkeuren te wijzigen.

5.6  Het lid accepteert dat zijn directe contacten bekend zijn met de dag van zijn laatste verbinding met de site. Het lid gaat ermee akkoord gerangschikt te worden op basis van het aantal van zijn / haar contactpersonen die minder dan 30 dagen contact hebben gehad met de site.

5.7  Jiwix gebruikt een automatisch trackingproces (cookie) om de sessie van de Member op de Site te beveiligen. Een niet-geregistreerde gebruiker kan cookies deactiveren door de betreffende parameters van zijn internetbrowser aan te passen.

5.8  Jiwix doet er alles aan om een consistente service te bieden die de privacy en persoonlijke gegevens van het lid respecteert. Jiwix garandeert niet dat het perfect is. Lid kan suggesties doen aan Jiwix voor verbetering.


Artikel 6. Vergoeding en betaling van leden

6.1  Het lid kan andere gebruikers sponsoren die niet op de site zijn geregistreerd. Door hun registraties te bevestigen, worden deze gebruikers de unieke verwijzingen van het lid gedurende de hele levensduur van de website.

6.2  Het lid stemt ermee in te worden betaald door het bedrijf en het lid gaat ermee akkoord dat het bedrijf zijn sponsor en doorverwijzingen betaalt. Het lid kan weigeren betaald te worden.

6.3  Het is ten strengste verboden voor een lid om vals te spelen door meerdere accounts te maken op straffe van gerechtelijke stappen tegen hem. Als een lid bedrog heeft gepleegd of als het deze gebruiksvoorwaarden niet naleeft, behoudt het bedrijf zich het recht voor om alle door dit lid illegaal ontvangen vergoeding met terugwerkende kracht ongedaan te maken, evenals elke overeenkomstige vergoeding die aan zijn sponsors wordt betaald. op 10 niveaus. Bovendien behoudt het bedrijf zich het recht voor om alle accounts van het lid dat vals speelde te verwijderen.

6.4  Om het vals spelen en het afwijzen van creditcardbetalingen te bestrijden, worden de inkomsten na 12 maanden gevalideerd door het bedrijf.

6.5  Zodra de inkomsten van het lid, gevalideerd door het bedrijf, meer bedragen dan 100 euro exclusief belastingen, kan het lid een factuur opstellen in de vereiste vorm die hij per post naar het bedrijf moet sturen naar "CityToo Billing Jiwix - Place Horace Cristol, 83000 TOULON - France ". Het lid dient op zijn factuur zijn verwijzingslink op te nemen. Na ontvangst van de factuur zal het bedrijf het lid onmiddellijk binnen 30 dagen per cheque betalen, op voorwaarde dat het lid heeft voldaan aan de algemene voorwaarden. Het lid moet bij zijn eerste factuur een fotokopie van zijn identiteitskaart en een fotokopie van zijn laatste factuur van zijn telefoonabonnement als bewijs van adres voegen.

6.6  Het Lid gaat ermee akkoord dat het Bedrijf op elk moment de regels van het sponsorschapsysteem kan wijzigen, evenals het systeem en het bedrag aan vergoedingen en commissies die aan de Leden worden betaald.

6.7  Het bedrijf garandeert geen minimale jaarlijkse vergoeding van het lid.

6.8  Het lid en het bedrijf verklaren en erkennen dat zij tijdens de duur van dit contract onafhankelijke zakelijke en professionele partners zijn en blijven, die elk de risico's van hun eigen activiteit verzekeren.

6.9  Het lid verklaart over de wettelijke toestemming in zijn land te beschikken om een factuur op te stellen, en het lid verklaart en garandeert de onderneming dat hij op zijn kosten en onder zijn uitsluitende verantwoordelijkheid alle stappen heeft uitgevoerd of mogelijk zal uitvoeren. de activiteiten die voortvloeien uit dit contract. De verantwoordelijkheid van het bedrijf kan in dit opzicht door geen enkele derde partij worden aangegaan.

6.10  Het lid gaat ermee akkoord om een verzekering af te sluiten die zijn professionele aansprakelijkheid garandeert voor alle activiteiten en verplichtingen die voortvloeien uit dit contract.


Artikel 7. Het intellectuele eigendom van het lid

7.1  Het bedrijf verwerft geen eigendom van de inhoud van een lid. Deze laatste blijft de eigenaar van zijn Inhoud en alle auteursrechten of andere rechten die daarmee verbonden zijn.

7.2  Telkens wanneer het Lid de Inhoud met een ander Lid deelt, stemt het Lid ermee in hem en zijn Netwerk van Contacten, gratis en uitsluitend voor persoonlijke doeleinden, de mogelijkheid te geven deze Inhoud te bekijken, kopiëren en delen. en dit, gedurende de hele levensduur van de Site. Als het Lid hun Inhoud in hun privégebied verwijdert, verklaart het Lid te accepteren dat alleen hun Inhoud in hun privégebied wordt verwijderd en dat hun directe contactpersonen niet langer toegang kunnen krijgen tot deze Gedeelde Inhoud.

7.3  Het Lid verleent het Bedrijf een licentie om de intellectuele eigendomsrechten te gebruiken die verbonden zijn aan zijn bestaande Inhoud op de Site om te profiteren van de functionaliteit van de Site. Het lid machtigt het bedrijf om zijn inhoud op de site te reproduceren, transformeren, vervormen en weergeven om te profiteren van de functionaliteit van de site.


Artikel 8. Intellectuele eigendom van andere leden

8.1  Het lid verbindt zich ertoe de intellectuele eigendomsrechten van andere leden te respecteren. Het lid en de onderneming verwerven geen eigendomsrechten op de inhoud die door andere leden is gepost. Het Lid gaat ermee akkoord geen technieken te gebruiken die niet overeenkomen met de technieken die de normale functionaliteit van de Site biedt om toegang te krijgen tot de Inhoud van andere Leden.


Artikel 9. Het intellectuele eigendom van het bedrijf

9.1  Logo's, handelsmerken, teksten en andere inhoud op de Site zijn het intellectuele eigendom van het Bedrijf en mogen niet worden gereproduceerd, gebruikt of vertegenwoordigd zonder de uitdrukkelijke toestemming van het Bedrijf, op straffe van gerechtelijke stappen.


Artikel 10. Corporate Hosting Verantwoordelijkheid

10.1  Het bedrijf is niet wettelijk verplicht om inhoud die door leden is opgeslagen te controleren. Het bedrijf is niet verantwoordelijk voor de inhoud die door gebruikers wordt geplaatst.

10.2  In overeenstemming met de voorschriften, biedt het bedrijf als gastheer de gebruikers een contactformulier aan waarmee zij elke beledigende inhoud kunnen melden met betrekking tot de verontschuldiging van misdaden tegen de menselijkheid, aanzetten tot rassenhaat, kinderpornografie, aanzetten tot geweld, ondermijning van de menselijke waardigheid. De link naar het contactformulier is beschikbaar op alle pagina's onderaan de pagina. Het lid kan deze beledigende inhoud ook melden door een brief te sturen naar het bedrijf CityToo Jiwix Place Horace Cristol 83000 tot TOULON en uw identiteit, de beschrijving en de URL van de betwiste inhoud en de ID van de auteur aan te geven.

10.3  Op grond van wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 is het bedrijf verplicht om duidelijk illegale inhoud op de site te verwijderen zodra het bedrijf hiervan op de hoogte is. Het bedrijf stelt aan elke persoon een contactformulier ter beschikking waarmee het elke inhoud kan melden die wordt beschermd door intellectuele eigendomsrechten. De link naar het contactformulier is beschikbaar op alle pagina's onderaan de pagina. Het lid kan deze inhoud beschermd door intellectuele eigendomsrechten ook rapporteren door een brief te sturen naar het bedrijf CityToo Jiwix Place Horace Cristol 83000 tot TOULON. In overeenstemming met de bepalingen van artikel 6-I-5 van de wet van 21 juni 2004, heeft de kennisgeving moet alle volgende informatie bevatten: 1- de datum van kennisgeving; 2- de identiteit van de melder: als het een natuurlijke persoon betreft: achternaam, voornaam, geboortedatum, nationaliteit, woonplaats en beroep. Als het een rechtspersoon betreft: de vorm, de bedrijfsnaam, de statutaire zetel en de instantie die deze rechtspersoon wettelijk vertegenwoordigt; 3 - naam en adres van de geadresseerde of, in het geval van een rechtspersoon, zijn naam en zijn statutaire zetel; 4- de beschrijving van de betwiste feiten en hun precieze locatie (bijv. URL-link); 5- de redenen waarom de inhoud moet worden ingetrokken, inclusief vermelding van wettelijke bepalingen en motivering van feiten; 6- een kopie van de correspondentie die aan de auteur of uitgever van de betwiste informatie of activiteiten wordt verzonden met het verzoek om hun onderbreking, intrekking of wijziging, of de rechtvaardiging dat de auteur of uitgever niet kon zijn gecontacteerd.

10.4  Onvolledige kennisgeving van beledigende of onwettige inhoud kan niet als geldig worden beschouwd. Bovendien wordt eraan herinnerd dat de wet straft met een jaar gevangenisstraf en 15000 euro prima voor iedereen die illegale inhoud uploadt en om verwijdering vraagt door het bedrijf hiervan op de hoogte te stellen.


Artikel 11. Verantwoordelijkheid van leden

11.1  Het lid is als enige verantwoordelijk voor de inhoud die is opgeslagen in zijn privégebied en voor de informatie die hij namens hem op de site publiceert. Het lid garandeert het bedrijf dat hij over de nodige autorisaties en rechten van de rechtmatige eigenaren beschikt en dat hij alle rechten en betalingen heeft betaald wanneer hij inhoud op de site toevoegt en ook wanneer het deze Inhoud deelt met andere Leden. In overeenstemming met de wet verbindt het lid zich ertoe nooit de intellectuele eigendomsrechten van derden te schenden, geen onrechtmatige of onwettige inhoud toe te voegen, de wettelijke en reglementaire bepalingen die van kracht zijn te eerbiedigen, niet om de personen en privacy, niet om de openbare orde en de goede zeden te ondermijnen.

11.2  Het bedrijf verbiedt het lid strikt om via de site onbekende personen of personen die hem niet kennen, uit te nodigen.

11.3  Het bedrijf verbiedt het lid strikt om berichten via de site te verzenden en inhoud te delen met onbekende personen of personen die hem niet kennen.

11.4  Het bedrijf verbiedt elke vorm van SPAM. Het bedrijf is een vertrouwde site. In het belang van de leden is reclame voor SPAM formeel verboden. Het bedrijf kan het spammers-account verwijderen. Het Spammer-lid is onbeperkt aansprakelijk voor de schade die het bedrijf lijdt.

11.5  Het lid is verantwoordelijk als hij de in elk land geldende wetgeving niet respecteert. Een lid mag niet voor contact op de site een lid hebben dat de wet in zijn land niet respecteert.

11.6  Lid gaat ermee akkoord dat het Bedrijf zijn account zal verwijderen als het opzettelijk concurrerende sites naar de Site promoot of als het Lid met andere Leden communiceert om opzettelijk de belangen van het Bedrijf te schaden.


Artikel 12. Auteursrechtbeschermingsbeleid

12.1  Het bedrijf verbiedt leden streng om films, muziek, werken en inhoud te delen als ze de regels voor intellectuele eigendomsrechten schenden.

12.2  Als het lid zich niet aan de wet houdt, loopt het lid persoonlijk opsluiting en boetes op.


Artikel 13. Uitsluiting van garanties - Beperking van aansprakelijkheid

13.1  Leden zijn zelf verantwoordelijk voor de inhoud die ze op de site hebben geplaatst. Het bedrijf beveelt daarom aan dat de leden voorzichtig en gezond verstand gebruiken bij het gebruik van de site en het nemen van alle noodzakelijke voorzorgsmaatregelen. Daarom kan het bedrijf niet verantwoordelijk worden gesteld voor misbruik van deze informatie door een derde partij, persoonlijk of anderszins.

13.2  Het bedrijf kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de nauwkeurigheid of onnauwkeurigheid van de inhoud die door een lid wordt gepubliceerd. Deze laatste stemt ermee in om de Vennootschap te garanderen tegen elke veroordeling die door de fout van het Lid tegen haar is uitgesproken, deze Member gaat ermee akkoord om alle boetes, alle belangen en alle juridische kosten te betalen.

13.3  Het bedrijf kan niet aansprakelijk worden gesteld voor gehele of gedeeltelijke piraterij van de site en voor eventuele schade die dergelijke piraterij kan toebrengen aan het lid of aan een derde partij.

13.4  Het Bedrijf kan niet verantwoordelijk worden gehouden in geval van uitval van de Service, in geval van vertraging in de uitvoering van de activiteiten, in geval van wijziging van de inhoud van de Site, in geval van onderbreking, opschorting of sluiting van de Site.

13.5  Het bedrijf garandeert het lid niet dat er geen anomalieën op de site zijn, computerfouten, problemen in het computerprogramma die een normale werking van de site verhinderen. Ongeacht de schade voor het lid, deze laatste stemt ermee in geen schadevergoeding van het bedrijf te eisen. Als het Lid een computerbug ontdekt, kan het Lid aan het Bedrijf de beschrijving van de computerbug melden, zodat het Bedrijf het kan corrigeren. Als het Lid de Site niet langer vertrouwt, kan het Lid zijn registratie op elk moment kosteloos beëindigen.

13.6  Het lid stemt ermee in om het bedrijf, zijn ouders, dochterondernemingen, werknemers en managers vrij te stellen van enige aansprakelijkheid voor enig vooroordeel in verband met het gebruik van de service.

13.7  De foto's en illustraties op de site zijn niet contractueel.

13.8  De aansprakelijkheid van het Bedrijf jegens een Lid, ongeacht de basis en vorm van de actie, is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat het Lid heeft betaald.

13.9  Het bedrijf garandeert niet de permanente opslag van de inhoud van een lid. Deze laatste moet de Inhoud anders opslaan dan op de Site. Het bedrijf is niet aansprakelijk als het lid persoonlijke gegevens verliest. In alle gevallen verbindt het lid zich ertoe geen schadevergoeding van het bedrijf te eisen.


Artikel 14. Advertenties en links

14.1  Het lid machtigt het bedrijf om advertenties op alle pagina's van de site op te nemen, inclusief de advertenties die de inhoud van het lid weergeven.

14.2  Het bedrijf kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud van de websites die er niet bij horen, zelfs als de site in elk geval een hyperlink naar deze site heeft gemaakt.


Artikel 15. Beëindiging en opschorting - Afmelding

15.1  Het Lid kan zijn abonnement op de Service kosteloos en op elk moment en zonder reden beëindigen. Om u uit te schrijven, moet het lid inloggen op zijn account en vervolgens naar de pagina "Wijzig uw profiel en voorkeuren" gaan in het tabblad "Mijn account" en klik vervolgens op de link "Abonnement opzeggen" in grijs onderaan pagina. Het lid stemt ermee in de procedure te volgen die wordt aangegeven door de site. Om veiligheidsredenen zal het lid een e-mail ontvangen waarmee hij zijn afmelding kan bevestigen. Als het Lid zijn afmelding bevestigt, wordt alle Ledeninhoud in zijn privégebied verwijderd en hebben zijn directe contactpersonen geen toegang meer tot zijn Gedeelde Inhoud. Bovendien kan het lid niet langer inloggen op zijn account, kan het lid niet langer de inhoud delen die zijn contacten met hem hebben gedeeld en zijn winsten zullen voor altijd verloren gaan.

15.2  Het bedrijf behoudt zich het recht voor om het account van het lid op elk moment te beëindigen of de toegang tot zijn account tijdelijk te verbieden. Het Lid gaat er onvoorwaardelijk mee akkoord dat het Bedrijf naar eigen goeddunken, met of zonder reden, Ledeninformatie mag verwijderen of intrekken zonder kennisgeving. In elk geval kan het lid geen schadevergoeding van het bedrijf eisen. Als het bedrijf geld verschuldigd is aan het lid en het lid heeft zich aan deze gebruiksvoorwaarden gehouden, kan het lid zijn factuur verzenden en betaalt het bedrijf het lid als aan de voorwaarden van artikel 6 is voldaan.


Artikel 16. Aanpassing van service of gebruiksvoorwaarden

16.1  Het bedrijf behoudt zich het recht voor om deze gebruiksvoorwaarden op elk gewenst moment te wijzigen. Deze wijzigingen worden van kracht zodra ze zijn geplaatst. Het bedrijf zal de revisiedatum van deze algemene gebruiksvoorwaarden boven aan deze pagina publiceren. Het lid zal moeten controleren of de revisiedatum is gewijzigd telkens wanneer hij verbinding maakt. Het lid wordt geacht de wijzigingen te hebben aanvaard door de Site te blijven gebruiken na de datum van de wijzigingen. Het lid kan geen aanspraak maken op schadevergoeding van het bedrijf als de algemene gebruiksvoorwaarden zijn gewijzigd. Het lid is vrij om zijn registratie kosteloos te beëindigen.

16.2  Alleen de nieuwe versie is bindend tussen de partijen in geval van geschillen, ongeacht de reden of de datum van de gebeurtenis.


Artikel 17. Toepasselijk recht - jurisdictie

17.1  In geval van betwisting verbindt het bedrijf zich ertoe alles in het werk te stellen om tot een minnelijke schikking te komen. Indien geen overeenstemming wordt bereikt, zijn alleen de rechtbanken van Toulon in Frankrijk bevoegd volgens de Franse wetgeving.


Artikel 18. Algemene bepalingen

18.1  Het bedrijf behoudt zich het recht voor om de rechten en verplichtingen die voortvloeien uit deze overeenkomst uit te besteden of aan een derde partij toe te wijzen.

18.2  De nietigheid of niet-afdwingbaarheid van een clausule van deze voorwaarden impliceert niet de nietigheid of niet-afdwingbaarheid van al deze voorwaarden.


Artikel 19. Juridische informatie

De Service wordt uitgegeven door het bedrijf CityToo SAS met het kapitaal van 375.000 euros, geregistreerd bij de RCS van Toulon onder nummer 512 785 296, woonachtig in France, Place Horace Cristol 83000 France, vertegenwoordigd door Monsieur Benjamin Loire. De directeur van de publicatie van de Service is Monsieur Benjamin Loire. Het bedrijf kan kan via e-mail worden gecontacteerd via support (at) jiwix.com en via telefoon +33 972 132 756. 


Auteursrecht © 2024 Jiwix - Alle rechten voorbehouden. De genoemde merken en handelsmerken zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren.
Officiële tijd op het hoofdkantoor van Jiwix : 16-Jul-2024 16:47:40 (GMT +1)

Version 3.0 powered by Jiwix™ de referentiesite om uw grote bestanden foto-video-audiodocumenten te delen